Burmistrz Bytowa informuje, że w związku z raportem Instytutu w Puławach opublikowanym w dniu 5 sierpnia 2019 r. stwierdza się zagrożenie suszą rolniczą
na terenie gminy Bytów.
Według powyższego raportu zagrożeniem suszy objęte są następujące uprawy: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe. Wystąpienie suszy stwierdza się tylko na glebach kategorii I (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty).
W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w niniejszych uprawach – do dnia 28 sierpnia 2019 r.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bytowie – budynek harcówki pokój nr 3 lub na stronie internetowej w zakładce dla mieszkańca – sprawy rolne – susza.
Uprawy dotknięte suszą nie mogą być skoszone do momentu oszacowania szkód przez komisję.