m budzet obywatelski8

Informujemy, że konsultacje społeczne w ramach realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2020 r.” przeprowadzone są w formie głosowania elektronicznego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie: www.bo.bytow.com.pl

FORMULARZ ELEKTRONICZNY GŁOSOWANIA

Prosimy o głosowanie na nasz projekt nr 9
"Budowa odcinka drogi na ul. Jaworowej w Mądrzechowie"