2 października br. Miejska Komisja ds. Konsultacji w Bytowie przedstawiała protokół z ustalenia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów w sprawie realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2020 r."
Konsultacje przeprowadzono w dniach 1-30 września 2019 r.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:

- głosowania bezpośredniego poprzez wypełnienie i oddanie karty do głosowania do urny znajdującej się w punkcie głosowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz w wyznaczonych przez burmistrza Bytowa innych punktach do głosowania,
- głosowania elektronicznego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie.

Nasz projekt "Budowa odcinka drogi na ul. Jaworowej w Mądrzechowie" uzyskał 547 głosy za które bardzo serdecznie dziękujemy!

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta: www.bytow.com.pl