czyste powietrzeBurmistrz Bytowa informuje, że począwszy od 6 września 2019 r. zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Bytów, zainteresowanych skorzystaniem z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Punkt prowadzony będzie przez pracownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytowe, ul. 1-go Maja 15, pokój nr 315, II piętro. Porady udzielane będą w każdy piątek, w godzinach funkcjonowania urzędu tj. 7.00 – 15.00 osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 59 822 89 16.
W punkcie będzie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z dotacji.
Wszelkie informacje nt. programu www.wfos.gdansk.pl.