Burmistrz Bytowa przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji w terminie od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października bieżącego roku.
Deratyzacja obejmuje :

- zabudowania jedno i wielorodzinne,
- nieruchomości użytku publicznego i obsługi ludności,
- zakłady przemysłowe,
- obiekty handlowe i gastronomiczne,
- gospodarstwa rolne.

Na powyższych nieruchomościach deratyzacją należy objąć w szczególności :
altany śmietnikowe, korytarze piwniczne, strychy, komory i węzły cieplne, budynki gospodarcze, magazyny, składy i elewatory oraz obiekty inwentarskie.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie deratyzacji należy w szczególności:

- powiadomienie mieszkańców o terminach przeprowadzenia akcji deratyzacji,
- wywieszenie znaków ostrzegawczych,
- pouczenie mieszkańców o skutkach zatrucia oraz konieczności nie pozostawienia bez opieki dzieci oraz zwierząt domowych w okresie trwania akcji deratyzacji,
- wyłożenie trutki w miejscach mało uczęszczanych i trudno dostępnych dla ludzi i zwierząt domowych,
- zebranie i dostarczenie padliny gryzoni do unieszkodliwienia, a w przypadku, gdy deratyzację przeprowadza specjalistyczna firma, wyegzekwowanie tej czynności od wykonawcy.

żródło: www.bytow.com.pl