seniorita3W związk z realizacją projektu "Senio-RITA - Rehabilitacja, integracja, teleopieka i asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlwkle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskiem" zapraszamy na spotkanie które odbędzie się dnia 20.05.2021r. w godzinach 10:00 - 13:00 w świetlicy w Mądrzechowie.

Celem spotkania będzie:

  •  szczegółowe zaprezentowanie zakresu różnych usług społecznych wynikających z ww. projektu,
  •  zachęcenie mieszkańców do skorzystania z oferty,
  •  pomoc w wypełnieniu dokumentacji zgłoszeniowej. 

Zapraszamy!