logo stypendia pomostowe 747x439

Rozpoczęła się XX edycja programu stypendialnego,  ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia stacjonarne I stopnia lub jednolite magisterskie realizowane w polskich publicznych uczelniach akademickich,  do składania wniosków o rekomendację Stowarzyszenia na Rzecz Sołectw Gminy Bytów do uzyskania stypendium.
Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 7000 zł. Stypendium przekazywane będzie w 10 ratach, od października do lipca, na rachunek bankowy Stypendysty. Raty będą wypłacane w następującej wysokości: 1.200 zł w październiku i listopadzie, 1.100 zł w grudniu, 500 zł od stycznia do lipca.

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

  • jesteś zameldowany od co najmniej dwóch lat od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (25.03.2021r.), na obszarze powiatu bytowskiego (teren wiejski lub miasto do 20 tys. mieszkańców) – zaświadczenie z Urzędu Gminy
    (W przypadku większej liczby chętnych niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo będą miały osoby zameldowane na obszarze gminy Bytów).
  • jesteś maturzystą z 2021 roku,
  • złożyłeś aplikację bądź zostałeś przyjęty na  pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia prowadząca działalność naukową i posiadająca kategorię naukową A, A+ lub B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej),
  • pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1 960,00 zł brutto (gdy członkiem rodziny jest dziecko   legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczeń z tego tytułu nie wlicza się do dochodu)  – dochód brutto z czerwca 2021 r., np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki rent/emerytur, zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego.
  • osiągasz dobre wyniki w nauce, tzn. uzyskałaś(eś) min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm (do pobrania poniżej).

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij wniosek o przyznanie rekomendacji na stypendium pomostowe, który znajduje się w załączniku, dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz). Dokumenty złóż w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Sołectw Gminy Bytów do 10 sierpnia 2021r. O otrzymaniu rekomendacji od stowarzyszenia oraz dalszym postępowaniu zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową (na adres wskazany we wniosku o rekomendację) oraz telefoniczną (sms).
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź dzwoniąc pod numerem telefonu 724 262 473