OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOWA
z dnia 30 czerwca 2017 r.
o konsultacjach z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących technologii budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Pomysk Wielki – Mała Wieś.

W dniach od 17 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Bytów w sprawie zebrania opinii na temat technologii budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów - Pomysk Wielki – Mała Wieś.

Pełna treść obwieszczenia znajduje się pod TYM LINKIEM.