fep banner

 

Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów
serdecznie zaprasza


tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych, do udziału w programie stypendialnym „Dyplom z Marzeń”.
Laureaci programu – 7 maturzystów z terenów wiejskich gminy Bytów otrzyma stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 5000 zł, płatne po 500 zł netto przez 10 miesięcy.
Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:
- zameldowanie i zamieszkanie na obszarach wiejskich gminy Bytów nie krócej niż
2 lata, licząc od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (11.04.2017 r.) – zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Bytowie
- obywatelstwo polskie lub posiadanie Karty Polaka,
- jesteś maturzystą z 2016 roku,
- złożyłeś aplikację bądź zostałeś przyjęty na  pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).
- pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600,00 zł brutto, lub 1800,00 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko   legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności  – dochód brutto z czerwca 2017 r., np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki rent/emerytur, zaświadczenie z urzędu miejskiego o wielkości gosp. rolnego (zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2016 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 164.58 zł dla 1 ha przeliczeniowego)
- osiągniesz na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (według algorytmu obliczenia liczby punktów),
- uzyskasz rekomendację organizacji lokalnej, która współfinansuje stypendia.


Jeśli jesteś zainteresowany/a, zgłoś się do naszego stowarzyszenia w celu uzyskania rekomendacji.
Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2017 r.
Informacji udziela:
Piotr Gliszczyński – tel. 724 262 473.

 

Do pobrania:

plakat informacyjny

regulamin

wniosek o przyznanie stypendium

algorytm liczenia punktów (maturalny)

algorytm liczenia punktów (matura międzynarodowa)