Odpowiedź na wniosek z zebrania wiejskiego z 2017 r. dotycząca wyznaczenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 20 w obrębie skrzyżowania z ul. Zbożową w miejscowości Mądrzechowo.

Do pobrania odpowiedź GDDKiA