Dnia 18 maja 2018r. Gmina Bytów podpisała umowę z Województwem Pomorskim dot. udzielenia pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie”, realizowanych na terenach wiejskich na zadanie pn. „Budowa wiat jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców”, w miejscowości Mądrzechowo.
Otrzymane dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego – 10 000,00 zł
Przewidywany całkowity koszt operacji – 44 977,66 zł
Termin realizacji zadania – październik 2018.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, jak również wzmacnianie tożsamości i integracji lokalnej.

źródło: www.bytow.com.pl