Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W gminie Bytów realizatorem zadania związanego z przyznaniem i wypłacaniem 300 zł z tytułu jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie.

Więcej informacji na stronach Urzędu Miejskiego w Bytowie