Krajowy Program Czyste Powietrze - wsparcie modernizacji systemów grzewczych oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) planuje ogłoszenie naboru wniosków na modernizację systemów grzewczych oraz prace termomodernizacyjne w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych. Z terenu gminy Bytów priorytetowo traktowane będą wnioski złożone przez mieszkańców do obecnie unieważnionego konkursu Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018).
Zadania będzie można realizować zarówno w obiektach istniejących (oddanych do użytkowania) jak i nowo budowanych.

Wnioski bezpośrednio do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku (elektronicznie oraz papierowo) będą mogły składać wyłącznie osoby fizyczne:
- posiadające prawo własności lub będący współwłaścicielem budynku jednorodzinnego;
- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Więcej informacji na: www.bytow.com.pl