Poniedziałek
11.01.2021
8:00 + Stefan Pobłocki (greg.)
Wtorek
12.01.2021
8:00 + Stefan Pobłocki (greg.)
Środa
13.01.2021
8:00 + Stefan Pobłocki (greg.)
Czwartek
14.01.2021
8:00 + Stefan Pobłocki (greg.)
Piątek
15.01.2021
8:00 + Stefan Pobłocki (greg.)
Sobota
16.01.2021
8:00 + Stefan Pobłocki (greg.)
Niedziela
17.01.2021
9:00 + Stefan Pobłocki (greg.)
11:00 SUMA ZA PARAFIĘ
13:00 O powrót do Pana Boga i Kościoła dla Sylwii, Jacka, Łukasza i Tomasza