W związku z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego podpisałem porozumienie ze Stowarzyszeniem „Nazaret” im. św. Filipa Neri. Osoby chętne wesprzeć naszą sprawę przy sporządzaniu zeznań podatkowych proszę o podanie następujących danych:


Numer KRS: 0000085599

Z dopiskiem
„cel szczegółowy”: PARAFIA MĄDRZECHOWO

 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       17 września 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.

2. Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września (jutrzejszy poniedziałek) przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Dlatego jutro na wieczorną Mszę św. zapraszam młodzież klas 7 SzP oraz 2 klas gimnazjalnych wraz z rodzicami. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie organizacyjne.

3. W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

4. W czwartek zapraszam na godz. 17.00 rodziców dzieci, które w maju 2018 mają przystąpić do I Komunii Świętej. Jest to spotkanie dla rodziców, a nie dzieci.

5. We wtorek po wieczornej Mszy św. zapraszam do świetlicy w Ząbinowicach na spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.

6. W przyszłą niedzielę będziemy mogli naszą ofiarą do puszki wesprzeć naprawę dachu na kościele filialnym w Grabowie.

7. Dziś w salce parafialnej przy plebanii kościoła św. Katarzyny po Mszy św. o godz. 13.00 rozpoczyna się dekanalny kurs przedmałżeński. Wszystkich, którzy myślą o sakramencie małżeństwa, a takiej katechezy nie ukończyli, zachęcam do udziału.

8. W roku rocznicy 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie, Jubileuszu 300- lecia koronacji Jej jasnogórskiego wizerunku, 50-lecia koronacji MB w Gietrzwałdzie, przeżywamy w diecezji pelplińskiej peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej. Figura odwiedzi jedną parafię w każdym dekanacie diecezji. Śpiew, procesje, nabożeństwa, różaniec i akt zawierzenia Matce Najświętszej połączą we wspólnej modlitwie całą diecezję pelplińską. Peregrynacja rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą 23 września 2017 r., którą w bazylice katedralnej w Pelplinie będzie sprawował Ksiądz Biskup Diecezjalny.
Nawiedzenie w dekanacie bytowskim odbędzie się w kościele św. Filipa Neri w Bytowie. Rozpoczęcie w czwartek 5 października o g. 18.oo nabożeństwem i mszą św. Zakończenie w piątek 6 października o g. 16.oo Mszą św.
Zapraszamy wszystkich Wiernych dekanatu bytowskiego do jak najliczniejszego udziału w peregrynacji. Zachęcamy do zaplanowania już dziś czasu, który wspólnie spędzimy chwaląc Maryję i uwielbiając Boga za dar Jego Matki.
9. Wczoraj w kościele św. Katarzyny odbył się pogrzeb pochodzącego z Ząbinowic śp. Henryka Żywickiego. Polecajmy Go Bożemu miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...
10. Jest nowy numer dwutygodnika „W Rodzinie”.
W tym tygodniu patronują nam:
• 20 IX – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe);
• 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej (wspomnienie obowiązkowe).