W związku z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego podpisałem porozumienie ze Stowarzyszeniem „Nazaret” im. św. Filipa Neri. Osoby chętne wesprzeć naszą sprawę przy sporządzaniu zeznań podatkowych proszę o podanie następujących danych:


Numer KRS: 0000085599

Z dopiskiem
„cel szczegółowy”: PARAFIA MĄDRZECHOWO

 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        13 września 2020


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś w naszej parafii wielka uroczystość. Otóż 11 dzieci z naszej parafii na sumie przyjmie po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej do swoich serca. Pamiętajmy o tych dzieciach w naszej modlitwie, a przykładem swojej miłości do Eucharystii budujmy ich wiarę. Dziś o 16.00 nabożeństwo eucharystyczne z udziałem dzieci komunijnych. W białym tygodniu dzieci będą uczestniczyły we Mszy św. o Gozd. 18.00.
Dziękuję rodzicom i opiekunom dzieci komunijnym oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg dzisiejszej uroczystości. Wszystkim składam serdeczne „Bóg zapłać”!

2. Dziś także 13 dzień miesiąca i dlatego zapraszam wszystkich na godz. 20.00 na nabożeństwo fatimskie.

3. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia.

2. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”.

3. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

4. Do Tej, która tyle wycierpiała pod krzyżem, skierujemy osobiste prośby w środę podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Mszy Świętej o godz. 18.00. Tego dnia też będziemy wzywać orędownictwa św. Jana Pawła II.

5. W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

6. Jest nowy numer dwutygodnika „W Rodzinie”.

W tym tygodniu patronujĄ nam:
16 IX – święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.
18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik ze zgromadzenia jezuitów, patron Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy.