W związku z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego podpisałem porozumienie ze Stowarzyszeniem „Nazaret” im. św. Filipa Neri. Osoby chętne wesprzeć naszą sprawę przy sporządzaniu zeznań podatkowych proszę o podanie następujących danych:


Numer KRS: 0000085599

Z dopiskiem
„cel szczegółowy”: PARAFIA MĄDRZECHOWO

 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 listopada 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dniu wczorajszym Ojciec św. Franciszek mianował naszego Biskupa pomocniczego Wiesława Śmigla biskupem diecezjalnym w diecezji toruńskiej. Polecajmy ks. Biskupa Chrystusowi Dobremu Pasterzowi w naszej modlitwie.
2.Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. To dzieje się, niestety, na naszych oczach. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

3. Dziś przy wyjściu z kaplicy możemy złożyć do puszki ofiarę na Caritas parafialny – w tym na Manoja. Bóg zapłać!

4. Nasza kolekta w przyszłym tygodniu przeznaczona będzie na rzecz naszego wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
5. Jest nowy numer dwutygodnika „W Rodzinie”. Są również kalendarze na rok 2018 w cenie małe 3zł., duże – 7 zł. I trójdzielny 6 zł.

6. Nasza młodzież przygotowująca się do bierzmowania może odebrać zgody do wypełnienia przez rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w rekolekcjach kerygmatycznych, które odbędą się w dniach 8-9 grudnia 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły podstawowej nr 5 w Bytowie. Uczestnictwo w tych rekolekcjach jest jednym z obowiązkowych elementów na drodze przygotowania się do sakramentu bierzmowania w naszej diecezji.
Nadmienię przy tej okazji, iż program przygotowania do sakramentu bierzmowania wymaga, by miejscem przygotowania kandydatów była własna parafia. Nie ma zatem zgody na formację w innej parafii.

7. Rodzina Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Torunia na 26. Rocznice powstania rozgłośni. Wyjazd w sobotę 2 grudnia 2017 r. o godz. 6.30 sprzed Kościoła św. Filipa Neri. Koszt – 30 zł. Zapisy

8. Składam serdeczne Bóg zapłać! za podarowany nowy obrus na ołtarz.

W tym tygodniu patronujĄ nam:
13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze (wspomnienie obowiązkowe);
17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, a najpierw żona Ludwika IV, landgrafa Turyngii, która po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki św. Franciszka (wspomnienie obowiązkowe);
18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc (wspomnienie obowiązkowe).