W związku z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego podpisałem porozumienie ze Stowarzyszeniem „Nazaret” im. św. Filipa Neri. Osoby chętne wesprzeć naszą sprawę przy sporządzaniu zeznań podatkowych proszę o podanie następujących danych:


Numer KRS: 0000085599

Z dopiskiem
„cel szczegółowy”: PARAFIA MĄDRZECHOWO

 

 

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY         8 grudnia 2019
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Witam w naszej parafii ks. Stefana Flisikowskiego z Nakli, który zgodził się poprowadzić dla nas rekolekcje adwentowe. Ks. Stefanowi składna serdeczne „Bóg zapłać!”
Do udziału w tych duchowych ćwiczeniach zapraszam wszystkich parafian. Rekolekcje potrwają do środy włącznie. Skorzystajmy z tego czasu łaski. Msze św. z nauką rekolekcyjną będą o godz. 18.00, a Roraty dla dzieci o godz. 17.00. We środę będziemy mogli podziękować naszemu Rekolekcjoniście składając swoją ofiarę na kolektę.

2. W Kościele w Polsce obchodzimy dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na Matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego.

3. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. Pamiętajmy o codziennie sprawowanej w naszym kościele Mszy Świętej roratnej i o adwentowej spowiedzi św. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę – niech Pan narodzi się w pełni przede wszystkim w naszych czystych sercach. Niech to będzie czas naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Przypominam o uczestnictwie w roratach dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej oraz młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

4. W środę naszym parafialnym zwyczajem przez wstawiennictwo Maryi podczas nowenny i o godz.18.00 będziemy polecać Bożej Opatrzności nasze dobre przygotowanie na przyjście na świat Jej Syna, a naszego Zbawiciela.

5. W piątek, 6 grudnia zmarł ks. Ludomir Warnke, który mieszkał na emeryturze w Bytowie. Pożegnanie ks. Ludomira rozpocznie się we wtorek o 19.00 Mszą św. w Bytowie w kościele św. Katarzyny. W środę o godz. 11.00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe w Silnie, w parafii, w której ks. Ludomir był proboszczem. Polecajmy ks. Ludomira Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…

W tym tygodniu patronują nam:
13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych.
14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła.