W związku z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego podpisałem porozumienie ze Stowarzyszeniem „Nazaret” im. św. Filipa Neri. Osoby chętne wesprzeć naszą sprawę przy sporządzaniu zeznań podatkowych proszę o podanie następujących danych:


Numer KRS: 0000085599

Z dopiskiem
„cel szczegółowy”: PARAFIA MĄDRZECHOWO

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU       29 marca 2020


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do odprawiania domach nabożeństwa Drogi krzyżowej i Gorzkich żali w gronie rodziny.

2. Ks. Biskup Diecezjalny udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. aż do odwołania. Wszystkich proszę, aby chętnie korzystali z transmisji proponowanych przez telewizję, radio, czy internet. Ks. Biskup wystosował także słowo do swoich diecezjan. Tekst odezwy znajdziemy na stronie - http://www.radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7389-slowo-biskupa-pelplinskiego

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
Naszych chorych, po uprzednim telefonicznym umówieniu, odwiedzę w Wieli Piątek.

4. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią nie będzie w parafii spowiedzi z udziałem zaproszonych spowiedników. W związku z tym proponuję możliwość skorzystania ze spowiedzi każdego dnia od poniedziałku do piątku od 16.30 – 18.00 na zewnątrz kaplicy. W tym czasie w kaplicy będzie możliwość krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wszystkim, którzy tego pragną będę w międzyczasie udzielał czasie Komunii Świętej. Pragnę przypomnieć, że w kaplicy może przebywać w czasie nabożeństw do 5 osób wyłączając księdza i sprawujących posługę.

5. Wszystkie intencje mszalne odprawiam zgodnie z przyjętym kalendarzem. Uprzejmie proszę by na Mszę św. przychodzili przedstawiciele rodziny nie przekraczając ilości 5 osób.

6. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo prośmy Boga o potrzebne dla nas łaski zwłaszcza w tym czasie pandemii. Nasz Patron przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

7. W czwartek odprawię Mszę św. w intencji członków wspólnoty Żywego Różańca naszej parafii. Proszę by tego dnia członkowie tej wspólnoty odmówili różaniec w swoich domch.

8. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

9. Również w przyszłą niedzielę planujemy godz. 11.00 transmisję Mszy św. z naszej kaplicy.
Adres mailowy transmisji prześlę poprzez sms.

10.Odnośnie SMS:
Utworzyłem na swej komórce grupę „PARAFIA”, poprzez którą w bardzo szybki sposób mogę z informacją dotrzeć do wszystkich członków grupy. Gdyby koś chciał jeszcze do niej dołączyć to proszę o przesłanie na mój numer telefonu krótkiej informacji np. Radosław Orlikowski 502 968 536.

11. Stolica Apostolska udziela specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii. Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej - http://www.radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7398-stolica-apostolska-udziela-specjalnych-odpustow-dla-wiernych-w-obecnej-sytuacji-pandemii

12. Pamiętajmy, że w kaplicy może przebywać do 5 osób. Na tę chwilę termin uroczystości I Komunii Świętej zostaje niezmieniony. Wszelkie ewentualne decyzje i podejmę jedynie w zgodzie z wszystkimi rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.