O NAS
Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów zostało zainicjowane 19.12.2014 r. na spotkaniu założycielskim, w którym wzięli udział mieszkańcy sołectw gminy Bytów. Zostało ono zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17.02.2015 r.
Zasadniczym celem powstania stowarzyszenia jest działanie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Bytów i jej mieszkańców oraz koordynacja inicjatyw społecznych w tym zakresie. Cele szczegółowe zawarte są w statucie – do pobrania poniżej:

Statut stowarzyszenia

Deklaracja członkwoska

Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej

 

Dane podstawowe:
Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów
ul. Lobeliowa 11, 77-100 Mądrzechowo
tel. 698 652 697, 724 262 473
Nr rachunku bankowego:
61 1240 3783 1111 0010 6217 5952
NIP 8421772164,Regon 360807181

Organy stowarzyszenia:
Zarząd:
Eugeniusz Wiatrowski – Prezes
Piotr Gliszczyński – Wiceprezes
Ewa Pawłowska – Skarbnik
Elżbieta Grzesiak – Członek Zarządu
Dariusz Dawidowski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Barbara Błaszkowska
Beata Landowska
Artur Wardyn