stowarzyszenie mStowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów organizuje w dniach 19.09.2022 – 25.09.2022 r. wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych do Krynicy Zdroju i w góry Beskidu Sądeckiego dla członków stowarzyszenia i mieszkańców powiatów bytowskiego, słupskiego, lęborskiego, kościerskiego, kartuskiego, chojnickiego.

W programie wyjazdu przewidziano m.in.:
- miejscowość Szczawnica (spływ Dunajcem, Pieniński Park Narodowy, Cerkiew w Jaworkach, wodospad Zaskalnik)
- miejscowość Krynica Zdrój (zwiedzanie cerkwi Powrożnik wpisanej na listę dziedzictwa UNESCO, wjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, spacer po uzdrowisku),
- miejscowość Piwniczna Zdrój (zwiedzanie rynku i pijalni wód, Ratusza, Parku Węgielnik z wieżą widokową, możliwość wyjścia na szlaki turystyczne Beskidu Sądeckiego),
- miejscowość Stary Sącz (zwiedzanie Klasztoru Klarysek, Muzeum Jana Pawła II, Ołtarza Papieskiego),
- miejscowość Nowy Sącz (zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego, Miasteczka Galicyjskiego, ruin zamku w Nowym Sączu, Baszty Kowalskiej i Parku Strzeleckiego),
- miejscowość Kraków (czas wolny dla uczestników z możliwością zwiedzania Starego Miasta, Sukiennic, Wawelu, Kopca Kościuszki)
- Poza wymienionymi miejscowościami i ich atrakcjami będą też punkty widokowe i krajobrazowe na trasach przejazdów.
Noclegi przewidziano w miejscowości Piwniczna Zdrój w pensjonacie „FILARÓWKA”.

Zasady rekrutacji uczestników wyjazdu:
Wybór grupy docelowej nastąpi w procesie rekrutacji. Podczas rekrutacji pierwszym kryterium dostępu będzie poświadczenie zaszczepienia dwoma dawkami szczepionki przeciwko chorobie COVID-19. Drugim kryterium dostępu będzie posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przez potencjalnego uczestnika wyjazdu i zamieszkanie na terenie jednego z trzech powiatów woj. pomorskiego: kościerskiego, bytowskiego lub słupskiego. W przypadku większej liczby chętnych osób niepełnosprawnych niż liczba miejsc w autobusie, pierwszeństwo będą miały osoby z wyższym stopniem niepełnosprawności tj. w pierwszej kolejności stopień znaczny, potem umiarkowany a następnie lekki. Z pozostałych zgłoszonych osób niepełnosprawnych zostanie utworzona liczba rezerwowa ułożona według stopnia niepełnosprawności. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników niepełnosprawnych, zostanie wybrana do udziału w wyjeździe pierwsza osoba z listy rezerwowej – tj. o najwyższym stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenia uczestników przyjmuje: Eugeniusz Wiatrowski – Prezes Stowarzyszenia tel. 698 652 697. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia 12.08.2022 r.