Program planowanej wycieczki do Augustowa i Wilna w dniach 18-21.05.2023 roku.

Dzień 1 (czwartek)

6.00 wyjazd z Mądrzechowa (sklep)

9.00 Elbląg port, wypłynięcie kanałami Elbląskimi -pochylniami do Buczyńca lub Ostródy. Następnie do Augustowa zakwaterowanie posiłek Nocleg.

Przez cały czas pobytu nocleg w Augustowie.

Dzień 2 „Augustów i Suwalszczyzna Południowa”

8.00 śniadanie i wyjazd na trasę wycieczki.

9.00 Augustów - zwiedzanie z przewodnikiem: Rynek Zygmunta Augusta, Park koło „Starej Poczty”, Augustowskie Molo.

ok. 10.00 rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej do Studzienicznej (1 godz. 20 min) ze śluzowaniem statku na Śluzie Przewięź.
Po dopłynięciu zwiedzanie sanktuarium na Grądziku: kaplica Matki Boskiej Studzieniczańskiej, a potem kościoła parafialnego MB Szkaplerznej; przejście ścieżką edukacyjną do Pomnika Leśników.

12.00 wyjazd w dalszą trasę.

13.00 przyjazd do Starego Folwarku i zwiedzanie multimedialnego Muzeum Wigier (1 godz.)

14.30 przyjazd do Wigier i zwiedzanie pokamedulskiego zespołu klasztornego: Wieża Zegarowa, krypty w kościele, „pokoje papieskie”.

ok. 16.00 Sejny:

• zwiedzanie kościoła p. w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wchodzącego w skład podominikańskiego zespołu klasztornego.
• Biała Synagoga (z zewnątrz)
• Kapliczka św. Agaty
• pomnik b-pa Antoniego Baranowskiego.

Giby – pomnik ofiar Obławy Augustowskiej.

ok. 18.00 przyjazd do Hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Jest Możliwość zarezerwowania dań regionalnych.

i / lub

Suwałki i Suwalski Park Krajobrazowy - „Najzimniejsze i najpiękniejsze miejsca na Suwalszczyźnie”

Śniadanie

9.00 wyjazd na zwiedzanie Suwałk „z okien autokaru”– przejazd po mieście i zapoznanie się z jego historią i walorami turystycznymi „miasta Marii Konopnickiej oraz krasnoludków”:

• Suwalska nekropolia – cmentarz z pochówkami 6 wyznań na oddzielnych kwartałach
• Park im. Konstytucji 3. Maja
• Park im. M. Konopnickiej.

Jeleniewo – węzeł szlaków turystycznych – kościół p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zwiedzanie Północnej Suwalszczyzny:

• Góra Cisowa nazywana jest „Suwalską Fudżijamą”
• punkt widokowy w Smolnikach - przepięknie położona miejscowość turystyczna, z zespołem jezior kleszczowskich, gdzie nagrywano sceny do filmów „Dolina Issy” i „Pan Tadeusz”
• Wiżajny – „kraina zimna i sera podpuszczkowego
• Trójstyk granic: Polski, Litwy i Rosji w Wisztyńcu
• Żytkiejmy – tam, gdzie „diabeł mówi - dobranoc”.
Pieczenia ciasta regionalnego - sękacza i ognisko integracyjne z kiełbaskami lub obiad regionalny dla grupy (ok. 2,5 godz.).
• Stańczyki -·„wiadukty północy” najwyższe mosty w Polsce
• Jezioro Hańcza - najgłębsze w Polsce, a także w znacznej części Europy (108,5 m)

ok. 18.00 powrót do Hotelu, obiadokolacja, nocleg

LITWA

Dzień 3 Troki – Wilno

5.30 Śniadanie.

6.00 spotkanie z pilotem i wyjazd na trasę wycieczki.

ok. 9.00 przejazd do Trok, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem i zapoznanie grupy z historią Zamku Wielkich Książąt Litewskich w stylu gotyckim na wyspie jeziora Galve – przejście po mostach w okolice zamku – zwiedzanie (ok. 1 godz. lub obejście dookoła, zdjęcia).

Możliwość zamówienia regionalnych pierogów kybynai dla grupy lub spróbowania ich indywidualnie lub zamówienia obiadu dla grupy w Wilnie (wg ustaleń Organizatora – potrzebna wcześniejsza rezerwacja).

Przyjazd do Wilna i zwiedzanie, m.in.:

• Kościół Piotra i Pawła na Antokolu – z fundacji Michała Paca, zbudowany na wzór bazyliki watykańskiej, z wyposażeniem w rzeźby stiukowe.
• Cmentarz na Rossie z pochówkami osób zasłużonych dla historii i kultury polskiej, litewskiej i białoruskiej, w tym grób „Matka i serce Syna”.
• Ostra Brama – „litewska Częstochowa” - kaplica z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.
• Starówka Wileńska – jedna z największych i najpiękniejszych w tej części Europy.
• Zaułek Gotycki i pomnik Adama Mickiewicza.
• Katedra ś. ś. Stanisława i Władysława z fundacji Władysława Jagiełły z kaplicą Św. Kazimierza.

ok. 17.00 wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Możliwość zakupu produktów litewskich w markecie po trasie powrotnej.

ok. 21.00 powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4

Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do domu. W drodze powrotnej odwiedzimy Wilczy Szaniec lub bazylikę w świętej Lipce.

W sobotę ognisko i wspólna zabawa.

Koszty:

wycieczka: 850,00 zł od osoby

pozostałe (opcjonalne):

• obiad – ok. 12-15 Eu/os., np. zupa, (cepelin + placek po żmudzku (z gotowanych ziemniaków nadziany mięsem mielonym) z surówką, ciasto, kawa/herbata
• kibiny w Trokach – 2 Eu/szt.

 PROGRAM JEST RAMOWY I MOŻLIWY DO MODYFIKOWANIA. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE