O NAS
stowarzyszenie mStowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów zostało zainicjowane w grudniu 2014 r. Wówczas spotkała się grupa inicjatywna złożona z mieszkańców sołectw gminy Bytów z zamiarem utworzenia stowarzyszenia, które mogłoby pozyskiwać środki i aktywnie działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gminy Bytów. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w lutym 2015 r, natomiast od 2019 r. podmiot posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Zasadniczym celem funkcjonowania stowarzyszenia jest działanie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Bytów i jej mieszkańców oraz koordynacja inicjatyw społecznych w tym zakresie.
Stowarzyszenie realizuje inicjatywy społeczno-kulturalne ukierunkowane na wsparcie mieszkańców miejscowości sołeckich, między innymi półkolonie i zajęcia edukacyjne oraz rekreacyjno-sportowe dla dzieci w okresie ferii zimowych, cykliczne kaszubskie biesiady propagujące kulturę i tradycję regionalną oraz integrujące lokalną społeczność. Realizuje inicjatywy wspierające osoby niepełnosprawne i starsze poprzez organizację turystycznych wyjazdów integracyjnych, aktywnie wspiera sport i kulturę fizyczną poprzez organizację cyklicznych Bytowskich Maratonów Rowerowych MTB, pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój i doposażenie terenów rekreacyjno-zabawowych, wspiera postawy obywatelskie poprzez aktywne promowanie inicjatyw zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego gminy Bytów. Powyższe działania organizacja realizuje dzięki pozyskiwanym środkom publicznym.
Ponadto stowarzyszenie współfinansuje programy stypendialne dla maturzystów we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.
Działalność stowarzyszenia przyczynia się systematycznie do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz wspomaga budowanie i utrzymywanie więzi wspólnotowych wśród społeczności zamieszkującej tereny wiejskie gminy Bytów.

Cele szczegółowe zawarte są w statucie – do pobrania poniżej:

Statut stowarzyszenia

Deklaracja członkwoska

Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej

 

Dane podstawowe:
Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów
ul. Lobeliowa 11, 77-100 Mądrzechowo
tel. 698 652 697, 724 262 473
Nr rachunku bankowego:
61 1240 3783 1111 0010 6217 5952
NIP 8421772164,Regon 360807181

Organy stowarzyszenia:
Zarząd:
Eugeniusz Wiatrowski – Prezes
Artur Wardyn – Wiceprezes
Ewa Pawłowska – Skarbnik
Beata Landowska – Członek Zarządu
Edyta Pobłocka – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Barbara Błaszkowska
Piotr Gliszczyński
Sylwester Cyrson

 

1 5procent

Nie wiesz jeszcze gdzie oddać swój 1,5% podatku? Możesz odpisać go na Stowarzyszenie na rzecz Sołectw Gminy Bytów.