W Mądrzechowie stosuje się uporządkowaną gospodarkę odpadami komunalnymi (segregacja odpadów – „system workowy” charakterystyczny dla zabudowy jednorodzinnej). W Mądrzechowie znajduje się sieć telekomunikacyjna oraz elektryczna. Przedmiotowa miejscowość posiada siec wodociągową oraz kanalizacyjną.

    sieć wodociągowa sieć kanalizacyjna 
długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) długość przyłączeń do sieci długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) długość przyłączeń do sieci 
[km]  [km]
 
Mądrzechowo 4,6 2,0 6,2 4,4

 

W sołectwie przeważają słabe gleby V i VI klasy bonitacyjnej przeznaczone w większości pod uprawę zbóż. Trudności w uprawie powoduje pagórkowata rzeźba terenu. Pomimo utrudnień wiązanych z uprawą rolną, stanowi ona podstawę utrzymania mieszkańców posiadających gospodarstwa rolne. Pozostała część mieszkańców zatrudniona jest w pobliskim Bytowie.

Mądrzechowo jest wsią rozwojową, pełniącą funkcje mieszkaniowe, produkcji rolnej, produkcji hodowlanej oraz obsługi ludności w zakresie usług, handlu, rzemiosła usługowego, kultury oraz oświaty. Na terenie wsi swoja siedzibę ma wielu prywatnych przedsiębiorców, świadczących m.in. usługi: elektryczne, budowlane dla drogownictwa, budowlano-produkcyjno-handlowo-usługowe oraz transportowe. W kierunku północnym wsi, przy drodze na Kościerzynę znajduje się skład węgla oraz Autokomis. Obecnie w miejscowości funkcjonuje jeden sklep spożywczy.

Stan istniejących we miejscowości dróg, z wyjątkiem głównej drogi krajowej nr 20, jest niezadowalający. Problem stanowi też brak chodników, które są niezbędne dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, która pieszo, poboczem ruchliwej ulicy, dociera na przystanek autobusowy.

Sołectwo Mądrzechowo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami i osiedlami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Bytów.

Rada Sołecka planuje utworzenie stowarzyszenia, którego głównym celem będzie dążenie do pozyskiwania środków finansowych na rozwój miejscowości. Potencjał mieszkańców jest ogromny, czego dowodem są wspólne dążenia do pozytywnych zmian integrujących społeczność.