Mimo iż, na terenie miejscowości znajduje się sala wiejska, ze względu na brak wyposażenia nie przyczynia się ona do rozwoju życia kulturowego oraz aktywizacji mieszkańców. Jednak znajduje się tam stół do gry w tenisa stołowego gdzie codziennie miejscowa młodzież prowadzi rozgrywki. Odbywają się też zebrania wiejskie. Na placu przed świetlicą corocznie Rada Sołecka z okazji „Dnia Dziecka” organizuje piknik dla wszystkich dzieci i ich rodziców. Jest to impreza bardzo dobrze zorganizowana, bogata w różnorodne zabawy i konkursy z upominkami.
Na terenie wsi wyznaczony został plac z przeznaczeniem na boisko sportowe, obszar nie jest zagospodarowany, brak tam jakiejkolwiek infrastruktury i zieleni. Najbliższym miejscem gdzie mieszkańcy Mądrzechowa mogą w pełni skorzystać z oferty kulturalnej tj. biblioteki, czytelni, kina, jest oddalony o 3 kilometry Bytów.