teleopieka

Rada Miejska w Bytowie stanowiskiem z dnia 11 września 2013 r. wprowadziła w gminie Bytów usługę elektronicznego całodobowego monitoringu i przyzywania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, tzw. „Teleopieki”.
Usługa Teleopieki ma zapewnić dodatkowe zabezpieczenie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, głównie dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, schorowanych, zamieszkujących samotnie, korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych oraz osób, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, a wymagają opieki.

Ulotka informacyjna TELEOPIEKA