W związku z utworzeniem grupy „Sołectwo” na WhatsApp zwracam się do Państwa z prośbą aby po otrzymaniu jakiejkolwiek informacji w żaden sposób nie potwierdzać jej otrzymania, prowadzenia dyskusji lub przekazywania innych informacji. W tej grupie jest nas bardzo dużo i prowadzenie korespondencji mogło by być dla nas dość uciążliwe. Przesyłane prze zemnie informacje proszę traktować jednokierunkowo. Wszelkie zapytania, wnioski, sugestie proszę przekazywać mi telefonicznie, SMS lub na WhatsApp na moim prywatnym koncie. Przewiduję dyskusję publiczną w tej grupie jedynie w bardzo ważnych sprawach dot. sołectwa lub gminy w takich przypadkach poinformuję Państwa i poproszę o dyskusję.
Jednocześnie informuję, że przekazywanie informacji SMS stało się praktycznie nie możliwe ponieważ operator ograniczył wysyłanie SMS zaledwie do kilku osób jednocześnie. Jest możliwe wysyłane SMS ale pod warunkiem dokonywania dość dużej opłaty za tę usługę, dlatego zdecydowałem się na tę formę informowania Państwa

Sołtys Mądrzechowa Eugeniusz Wiatrowski