landshut chimneys 1512718 640x480Szanowni Państwo!
Przypominam o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach,kominkach i domowych paleniskach.
W myśl Ustawy o odpadach i Kodeksu Wykroczeń surowo jest zabronione spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach „ kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) lub grzywny (do 5 tyś zł)”.
Przy tym zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają właścicielom nieruchomości utrzymanie porządku i czystości poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym oraz odbiór każdej ilości odpadów.
Pamiętajmy, że dla Naszego wspólnego dobra, spalanie odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych nie prowadzi do ich zniknięcia lecz, do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje. Wdychając bezpośrednio powstające zanieczyszczenia narażamy się na groźne choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc czy bronchit. Informuję ponadto, że istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach które nie są do tego przeznaczone!