21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku reprezentacja gminy Bytów w składzie Burmistrz Bytowa oraz Skarbnik Bytowa podpisała umowę o dofinansowanie projektu dot. Uporządkowanie gospodarki wód opadowych z wykorzystaniem OZE w m. Mądrzechowo.
W ramach realizacji projektu podjęte zostaną działania służące poprawie małej retencji i wytwarzaniu odnawialnych źródeł energii.
Przedmiotowa inwestycja w ramach małej retencji zakłada budowę kanalizacji deszczowej wraz z wlotem i wylotem. Zakres rzeczowy obejmuje kanalizację deszczową na długości 309 m, montaż wlotu i wylotu betonowego oraz ułożenie 9 studni. Dodatkowo w ramach instalacji OZE w lokalizacji zbiornika zostaną ustawione dwie lampy solarne.
Wartość projektu 164 913,07 zł
Dofinansowanie: 79% o wartości 130 281,33 zł
Planowana data zakończenia realizacji operacji: wrzesień 2019r.
Projekt otrzymał wsparcie na operacje w zakresie „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych rzez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Źródło: www.bytow.com.pl